Skip to content
studium archiwalne

Studium 2009

Uchwała Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy.

Pliki do pobrania:

Studium 2009 – Uchwała

Studium 2009 – TOM I

Studium 2009 – TOM II

Studium 2009 – Rysunek

Studium 2009 – Rysunek (geotiff)

 


Studium 2005

Uchwała Nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy.

Pliki do pobrania:

Studium 2005 – Uchwała

Studium 2005 – TOM I

Studium 2005 – TOM II

Studium 2005 – Rysunek

Studium 2005 – Rysunek (geotiff)


Studium 1999

Uchwała Nr XVIII/513/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy.

Pliki do pobrania:

Studium 1999 – Uchwała

Studium 1999 – Tekst

Studium 1999 – Rysunek

Studium 1999 – Rysunek (geotiff)

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

+48 52 5858105

Bydgoszcz_squares