Skip to content

O Nas

Miejska Pracownia Urbanistyczna istnieje w Bydgoszczy od 1958r.. Od 1 czerwca 1996r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa powołana uchwałą nr XXVI/342/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 22 maja 1996r.

Jej głównym zadaniem jest wykonywanie obowiązków samorządu gminnego w zakresie planowania przestrzennego.

Pracownia sporządza w granicach miasta studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje urbanistyczno-architektoniczne oraz inne opracowania związane z gospodarką przestrzenną.

Zadania zespołów projektowych

Zespół Studialny:
– monitorowanie, diagnozowanie i analizowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta
– wykonywanie opracowań planistycznych i innych o problematyce związanej z rozwojem przestrzennym miasta
– prowadzenie rejestru wniosków o opracowanie lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zespół Transportu i Infrastruktury:
– wykonywanie i koordynacja opracowań branżowych
– opracowywanie wytycznych i warunków rozwiązań obsługi infrastruktury
– opiniowanie opracowań w zakresie problematyki związanej z infrastrukturą

Zespoły Projektowe: Północ, Śródmieście, Wschód:
– wykonywanie opracowań planistycznych oraz wydawanie opinii w zakresie planowania przestrzennego na obszarach określonych na poniższej mapie
– wykonywanie innych opracowań o problematyce związanej z rozwojem przestrzennym Miasta Bydgoszczy

Zespół IT i Baz Danych:
– administracja i zarządzanie systemami informatycznymi
– utrzymanie i aktualizacja baz danych z zakresu planowania przestrzennego
– współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie wymiany danych
– opracowywanie systemów i analiz z zakresu GIS

Dane adresowe:

ul. Grudziądzka 9-15, Bydgoszcz
(52) 58 58 105
Skrzynka EPUAP: /MPUBydgoszcz/SkrytkaESP

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

+48 52 5858105

Bydgoszcz_squares