Stary Fordon – Rewitalizacja Funkcjonalno-Przestrzenna

Opracowanie obejmuje teren o powierzchni ok. 37,77 ha, który jest wyznaczony od południa nurtem rzeki Wisły, od wschodu fragmentem ulicy Rybaki, ulicą Wybranowskiego, od północy ulicą Pielęgniarską, Krygera i Saską, a od zachodu ulicą Ametystową i linią kolejową nr 209 relacji Bydgoszcz Wschód – Kowalewo Pomorskie.

W przygotowanie i realizację tych działań, powinny wpisać się wydziały i służby Urzędu Miasta Bydgoszczy, ale także partnerzy zewnętrzni. Zintegrowane podejście do REWITALIZACJI, pozwala na stworzenie całościowych projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, na ich realizację.

Przygotowane projekty koncepcyjne, dotyczą różnych kwestii. Poruszają one m.in. zagadnienia związane z kompozycją przestrzenną zabudowy, ochroną obiektów i układów urbanistycznych, wartościowych ze względów historycznych, poszukują relacji i połączeń z rzeką, a także próbują wskazać kierunki w zagospodarowaniu strefy nadbrzeżnej Wisły. Bogactwo tematów zawartych w opracowaniu, pozwala na jego skierowanie do szerokiego grona osób i instytucji związanych ze Starym Fordonem, tak aby skupić ich myśli i działania na szeroko rozumianej REWITALIZACJI.