Tereny wypoczynku i rekreacji w Bydgoszczy

Celem bezpośrednim opracowania jest ocena stanu istniejącego terenów służących rekreacji i wypoczynkowi w Bydgoszczy oraz określenie kierunków rozwoju tych terenów, które w mieście powinny stanowić spójny system ułatwiający mieszkańcom korzystanie z jego poszczególnych elementów. Realizacja wypracowanej wizji tego systemu winna przyczynić się do poprawy jakości życia w mieście i atrakcyjności przestrzeni miasta. Odpowiednie zagospodarowanie terenów wypoczynku w mieście niewątpliwie zwiększy atrakcyjność Bydgoszczy jako miejsca zamieszkania oraz wzbogaci ofertę miasta zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych.

Pliki do pobrania: