Wyłożenie do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. „Wyżyny-Węgierska” w Bydgoszczy

Do 2 lipca 2024 r, wykładamy do wglądu publicznego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyżyny-Węgierska”. Dyskusja publiczna będzie miała miejsce 11 czerwca 2024 r. Zapraszamy do zapoznawania się z projektem planu. 

Projekt planu i wszystkie informacje są dostępne na naszym BIP – LINK