Wyłożenie do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. „Myślęcinek – Leśny Park Kultury i Wypoczynku” w Bydgoszczy

Do 15 maja zachęcamy do zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Myślęcinek-Leśny Park Kultury i Wypoczynku” w Bydgoszczy. Dyskusja publiczna odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 16:00. Uwagi dotyczące projektu planu można składać do 29 maja 2024 roku.