Wnioski do Planu Ogólnego Bydgoszczy

Rozpoczynamy okres zbierania wniosków do planu ogólnego dla obszaru całego miasta Bydgoszczy, który będzie trwał do dnia 17 marca 2024 r. Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na formularzu dostępnym do pobrania w sekretariacie MPU lub na stronie mpu.bydgoszcz.pl/formularz.

Szczegółowe informacje o sposobie i miejscu składania wniosków zawiera ogłoszenie opublikowane m.in. w BIP na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w Gazecie Wyborczej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15.