Wnioski do planu miejscowego „Glinki-Cmentarna”

Rozpoczynamy okres zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Glinki-Cmentarna” w Bydgoszczy, który będzie trwał do dnia 6 sierpnia 2024 r. Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na formularzu dostępnym do pobrania w sekretariacie MPU lub na stronie mpu.bydgoszcz.pl/formularz.

Szczegółowe informacje o sposobie i miejscu składania wniosków zawiera ogłoszenie opublikowane m.in. w BIP na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w Gazecie Wyborczej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15.