Kształtowanie krajobrazu miasta Bydgoszczy

Celem niniejszego opracowania jest wypracowanie i udostępnienie zainteresowanym Wydziałom UM i jednostkom podległym Prezydentowi Miasta, narzędzi służących do przeprowadzenia analiz wpływu nowych realizacji na krajobraz miasta.

Pliki do pobrania: