Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego dla Bydgoszczy

Na grudniowej sesji Radni Miasta Bydgoszczy podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego dla całego miasta Bydgoszczy. Opracowanie planu ogólnego jest nowym zadaniem miasta wynikającym z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 24 września 2023r. Plan ogólny po uchwaleniu zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Bydgoszczy.

Wkrótce rozpocznie się etap zbierania wniosków do planu ogólnego, termin i sposób składania wniosków zostanie podany w ogłoszeniu na stronie MPU w zakładce BIP.