Nowa forma składania wniosków

Informujemy, iż od dnia 28 listopada 2023 r. wnioski o sporządzenie lub zmianę planu, wnioski do opracowywanych planów lub uwagi do konsultowanych projektów planów należy składać poprzez wypełnienie formularza.
Jest to druk, który obowiązuje na terenie całego kraju dla wymienionych spraw. Formularz w formie papierowej można pobrać w sekretariacie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej lub w formie elektronicznej.

Link do formularza w fomie elektronicznej.