Skip to content
plany miejscowe

obowiązujący

obow

w opracowaniu

opracowanie
AKTUALNOŚCI

Czym się zajmujemy?

Naszym głównym zadaniem jest wykonywanie obowiązków samorządu gminnego w zakresie planowania przestrzennego.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Plany miejscowe powstające w naszej pracowni, mają za zadanie wyznaczać kierunek urbanistyczny dla miasta Bydgoszczy, z zachowaniem najwyższych standardów planistycznych, które opierają się na podstawowych wartościach generujących zrównoważony rozwój miasta.

Studium

Odpowiadamy za przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bydgoszczy, które stanowi dokument koordynujący dalsze prace planistyczne i działanie poszczególnych organów miasta.

Analizy przestrzenne

W ramach bieżących prac projektowych oraz zgodnie z potrzebami miasta przygotowujemy analizy i opracowania dotyczące przestrzeni, które mają ułatwić podejmowanie wszelkich decyzji związanych z rozwojem Bydgoszczy.

GIS

Wykorzystujemy rozwiązania związane z GIS, które służą do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, co znacząco wspomaga nasze procesy decyzyjne.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy

Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

+48 52 5858105

Bydgoszcz_squares