ul. Grudziądzka 9-15 85-130 Bydgoszcz tel. (+4852) 58 58 105 fax (+4852) 58 58 746


Pomoc
Zgłoś błąd
Mapa serwisu
Rejestr zmian
  Strona Główna   Teraz przeglądasz >> Dokumenty w serwisie MPU BIP
  Informacje ogólne
    Statut pracowni MPU
    Podstawy prawne
    Dane teleadresowe
    Kompetencje
  Struktura organizacyjna
  Ogłoszenia
  Dokumenty
  Zamówienia Publiczne
    Przetargi aktualne
    Przetargi rozstrzygnięte
    Archiwum Przetargów
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja Biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Instrukcja korzystania
    z BIP
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
  Ochrona Środowiska
    Publicznie dostępny wykaz danych
  Logowanie
Dokumenty na stronie MPU BIP:
L.P.Typ plikuNazwaSciagnietoRozmiar
1Statut pracowni MPU174 kB
2Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przylesie-Szumana" w Bydgoszczy1166 kB
3Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Stary Fordon 2144 kB
4Obwieszczenie Marszalka Województwa Kuj awsko-Pomorskiego11335 kB
5Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Szwederowo11064 kB
6Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bydgoszczy1244 kB
7Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Bydgoszcz Wschód 1678 kB
8Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przylesie1170 kB
9Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Stary Fordon 1144 kB
10Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Czyżkówko2146 kB
11Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego: 2779 kB
12Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skrzetusko3374 kB
13Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto 2282 kB
14Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Bydgoszczy3345 kB
15Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście 3401 kB
16Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyszogrodzka 4795 kB
17Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wzgórze Wolności3908 kB
18Informacja Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej524 kB
19Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście w Bydgoszczy - "Plac Teatralny"6220 kB
20Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystapieniu do opracowywania projektu prognozy oddzialywania na Srodowisko dotycz4cej proiektu miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego "Łęgnowo- Skansen" w Bydgoszczy.1344 kB
21OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo-Skansen" w Bydgoszczy.14336 kB
22Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do opracowywania projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Plac Wolności"42120 kB
23Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Plac Wolności"11619 kB
24Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego "Bydgoszcz Wschód - Towarowa" w Bydgoszczy121619 kB
25 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Glinki-Ducha Świętego" w Bydgoszczy11347 kB
26Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy13233 kB
27Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czyżkówko - Deszczowa" w Bydgoszczy3780 kB
28 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał 1) Nr XLfX733/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie miejscowegop lanu zagospodarowaniap rzestrzennego "Stare Miasto-Mostowa" w Bydgoszczy11316 kB
29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordońska-Brda-Toruńska" w Bydgoszczy.8863 kB
30 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Opławiec - kanalizacja deszczowa" w Bydgoszczy.12375 kB
31 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Piaski - Dolny Taras" w Bydgoszczy.2404 kB
32 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Szwederowo-Inowrocławska" i "Górzyskowo-Szubińska" w Bydgoszczy.11848 kB
33 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał nr: L/754/09; L/755/09; L/756/09; L/757/09.10621 kB
34 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Górzyskowo-Gnieźnieńska" w Bydgoszczy.8938 kB
35 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Ustronie" i "Prądy-Lisia" w Bydgoszczy.10594 kB
36 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał nr: LII/808/09; LII/807/09.10666 kB
37 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bielawy" w Bydgoszczy.11229 kB
38 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały Nr LVIII/891/09 Rady Miasta Bydgoszczyz dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Osiedle Leśne - Dwernickiego' w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem.9636 kB
39 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Skrzetusko-Łużycka" w Bydgoszczy.11125 kB
40 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Osiedle Leśne-Dwernickiego" w Bydgoszczy. 2761 kB
41 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Osiedle Leśne-Dwernickiego" w Bydgoszczy. 10761 kB
42 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały nr LIV/834/09.9800 kB
43 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały nr LIV/826/09.9171 kB
44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Sielanka" w Bydgoszczy.9200 kB
45 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szwederowo-Orla" w Bydgoszczy.10986 kB
46 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czersko Polskie-Hutnicza" w Bydgoszczy. 10779 kB
47 Ogl_praca_1.pdf - Ogłoszenie Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy dotyczące publicznego naboru ofert na stanowisko starszego projektanta w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.848 kB
48 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały Nr LV/848/09 Rady Miasta Bydgoszczyz dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Szwederowo-Inowrocławska'' w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem.9827 kB
49 Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko starszego projektanta.830 kB
50 Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko starszego projektanta.8529 kB
51 Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko starszego projektanta.8529 kB
52Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordońska-Brda-Toruńska" w Bydgoszczy.9937 kB
53 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skrzetusko-Łużycka" w Bydgoszczy71616 kB
54 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Śródmieście - Plac Wolności" w Bydgoszczy.01592 kB
55 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osowa Góra - Stalowa" w Bydgoszczy.8277 kB
56 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Opławiec-Biwakowa" w Bydgoszczy.7213 kB
57 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Górzyskowo-Biedaszkowo" w Bydgoszczy.7740 kB
58 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czersko Polskie - Mokra" w Bydgoszczy.7525 kB
59 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ogrody działkowe - Łoskoń" w Bydgoszczy.70 kB
60 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ogrody działkowe - Łoskoń" w Bydgoszczy.8779 kB
61 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Las Gdański - Bystrzycka" w Bydgoszczy.7234 kB
62 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Prądy-Lisia" w Bydgoszczy.71177 kB
63 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Kapuściska-Chemiczna" w Bydgoszczy. 7684 kB
64 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Miedzyń-Wiśniowa" w Bydgoszczy. 8630 kB
65 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Glinki-Ducha Świętego" w Bydgoszczy. 7588 kB
66 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Kapuściska-Chemiczna" w Bydgoszczy. 7684 kB
67 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Miedzyń-Wiśniowa" w Bydgoszczy. 7630 kB
68 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Glinki-Ducha Świętego" w Bydgoszczy. 6588 kB
69 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Miedzyń-Wiśniowa" w Bydgoszczy. 6630 kB
70 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Kapuściska-Chemiczna" w Bydgoszczy. 6684 kB
71 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały Nr LXV/995/10 Rady Miasta Bydgoszczyz dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Skrzetusko - Łużycka" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem. 61381 kB
72 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Brdyujście - Wiślana" w Bydgoszczy. 61163 kB
73 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Górzyskowo - Żwirki i Wigury" w Bydgoszczy.7711 kB
74 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Wyszogrodzka-Podłużna" w Bydgoszczy.6239 kB
75 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Opławiec - Meysnera" w Bydgoszczy.6240 kB
76 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Fordon Przylesie - Wiatrak" w Bydgoszczy.6199 kB
77 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały Nr LXVIII/1058/10 Rady Miasta Bydgoszczyz dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Opławiec - Biwakowa" oraz o przyjęciu uchwały Nr LXVIII/1059/10 Rady Miasta Bydgoszczyz dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Las Gdański - Bystrzycka" w Bydgoszczy, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.7311 kB
78 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Łęgnowo-Skansen" w Bydgoszczy.6652 kB
79 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały Nr LXIX/1079/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miedzyń-Wiśniowa" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.6609 kB
80 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały Nr LXIX/1078/10 Rady Miasta Bydgoszczyz dnia 28 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Prądy-Lisia" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.6561 kB
81 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Fordon - Wyszogród" w Bydgoszczy.5210 kB
82 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Osiedle Zawisza - Stadion" w Bydgoszczy.72902 kB
83 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego części osiedla Miedzyń w Bydgoszczy.5722 kB
84 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Bydgoszcz Wschód - Towarowa" w Bydgoszczy.5606 kB
85 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Bocianowo-Chodkiewicza" w Bydgoszczy.5178 kB
86 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego cześci osiedli Flisy i Czyżkówko w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Strugi Flis w Bydgoszczy5296 kB
87 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Wyszogrodzka-Podłużna" w Bydgoszczy.5464 kB
88 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Bielawy" w Bydgoszczy.61624 kB
89 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Górzyskowo-Gnieźnieńska" w Bydgoszczy.5713 kB
90 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Górzyskowo-Biedaszkowo" w Bydgoszczy.51271 kB
91 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Opławiec - Meysnera" w Bydgoszczy. 5255 kB
92 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Śródmieście - Plac Wolności" w Bydgoszczy. 6208 kB
93 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Ogrody działkowe-Łoskoń" w Bydgoszczy. 5194 kB
94 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Śródmieście-Sielanka" w Bydgoszczy. 5301 kB
95 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Osowa Góra - Stalowa" w Bydgoszczy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.5247 kB
96 Obwieszczenie o przyjęciu uchwały Nr IX/80/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Górzyskowo-Gnieźnieńska" w Bydgoszczy.4560 kB
97 Ogłoszenie Nr 7/2011 o naborze na stanowisko Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej6113 kB
98 Obwieszczenie o przyjęciu uchwały Nr IX/79/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bielawy" w Bydgoszczy.4117 kB
99 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Fordon - Centrum Onkologii" w Bydgoszczy.4230 kB
100 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy438 kB
101 nie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały Nr XI/103/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Ogrody działkowe - Łoskoń" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 4216 kB
102 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały Nr XI/103/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Ogrody działkowe - Łoskoń" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 4216 kB
103 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Opławiec-Meysnera", "Wyszogrodzka-Podłużna", Śródmieście-Plac Wolności", "Kapuściska-Chemiczna" oraz "Łęgnowo-Skansen" w Bydgoszczy.5390 kB
104 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bydgoszcz Wschód - Towarowa" w Bydgoszczy.41159 kB
105 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osowa Góra - Stalowa" w Bydgoszczy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.4837 kB
106 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyżyny-Chemik" w Bydgoszczy. 4353 kB
107 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały Nr XIII/201/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Śródmieście-Sielanka" w Bydgoszczy oraz uchwały Nr XIII/202/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Górzyskowo-Biedaszkowo" w Bydgoszczy , dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 5808 kB
108 40 kB
109 40 kB
110 Testowe ogłoszenie MPU46 kB
111 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bydgoszcz Wschód - Szajnochy" w Bydgoszczy.3315 kB
112 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Okole-Grottgera" w Bydgoszczy.5373 kB
113 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Bydgoszczy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.1890 kB
114 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon Przylesie-Wiatrak" w Bydgoszczy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.5199 kB
115 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Zawisza-Stadion" w Bydgoszczy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 5814 kB
116 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Orląt Lwowskich" w Bydgoszczy. 31247 kB
117 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały Nr XV/267/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Okole - Grottgera" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.32363 kB
118 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały Nr XV/266/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Bydgoszcz Wschód - Towarowa" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.4606 kB
119 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smukała - Palmowa" w Bydgoszczy.31180 kB
120 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Górzyskowo - Żwirki i Wigury" w Bydgoszczy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.3776 kB
121 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części osiedla Jachcice w Bydgoszczy.31002 kB
122 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Las Gdański-Mrągowska" w Bydgoszczy.41069 kB
123 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Las Gdański-Armii Krajowej" w Bydgoszczy.31115 kB
124 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Bydgoszczy.4227 kB
125 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały Nr XVI/296/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Osowa Góra - Stalowa" w Bydgoszczy.31058 kB
126 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Fordon Przylesie - Wiatrak" oraz "Osiedle Zawisza - Stadion" w Bydgoszczy.2637 kB
127 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smukała-Palmowa" w Bydgoszczy.31371 kB
128 Ogłoszenie nr 1/2011 o naborze na stanowisko asystenta w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.4773 kB
129 Ogłoszenie nr 2/2011 o naborze na stanowisko asystenta w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.4803 kB
130 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Obrońców Bydgoszczy" w Bydgoszczy.4181 kB
131 Informacja o wyniku naboru nr 1/2011.3191 kB
132 Informacja o wyniku naboru nr 2/2011.3190 kB
133 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta uchwały Nr XXI/397/12 z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.2585 kB
134 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.2436 kB
135 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Babia Wieś - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy.1830 kB
136 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Cieszkowskiego - Świętojańska" w Bydgoszczy.2753 kB
137 Ogłoszenie o naborze nr 1/2012.2474 kB
138 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Orląt Lwowskich" w Bydgoszczy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.1824 kB
139 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bydgoszcz Wschód - Szajnochy" w Bydgoszczy.3100 kB
140 Informacja o wyniku naboru nr 1/2012 z dnia 28.06.20122474 kB
141 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordońska - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy.2806 kB
142 Ogłoszenie o naborze nr 3/20122947 kB
143 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta uchwały Nr XXXV/732/12 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Orląt Lwowskich" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.2689 kB
144 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zimne Wody-Równa" w Bydgoszczy.3941 kB
145 Informacja o wyniku naboru nr 3/2011.2474 kB
146 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta uchwały Nr XXXVI/744/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bydgoszcz - Wschód - Szajnochy" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.30 kB
147 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta uchwały Nr XXXVI/744/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bydgoszcz - Wschód - Szajnochy" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.377 kB
148 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta uchwały Nr XXXVI/744/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bydgoszcz - Wschód - Szajnochy" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.177 kB
149 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Jagiellońska" w Bydgoszczy.20 kB
150 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Jagiellońska" w Bydgoszczy.20 kB
151 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Jagiellońska" w Bydgoszczy.3770 kB
152 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czyżkówko - Flisy" w Bydgoszczy. 21451 kB
153 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon: Zofin, Niepodległości i Łoskoń - część południowa" w Bydgoszczy.31466 kB
154 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Centrum Onkologii" w Bydgoszczy.21381 kB
155 Ogłoszenie o naborze nr 1/2013.2947 kB
156 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.2947 kB
157 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czersko Polskie - Hutnicza" w Bydgoszczy.11007 kB
158 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czersko Polskie - Mokra" w Bydgoszczy.21322 kB
159 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Dworcowa - Lipowa" w Bydgoszczy.31569 kB
160 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Dworcowa - Zduny" w Bydgoszczy.31595 kB
161 Informacja o wyniku naboru nr 1/2013.3474 kB
162 Ogłoszenie o naborze nr 2/2013.2947 kB
163 Ogłoszenie o wyniku naboru nr 2/20132474 kB
164 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta uchwały Nr XLI/867/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Centrum Onkologii" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.11070 kB
165 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo-Chodkiewicza" w Bydgoszczy.11242 kB
166 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Grussa" w Bydgoszczy.13078 kB
167 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Las Gdański - Mrągowska" w Bydgoszczy.21276 kB
168 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Las Gdański - Mrągowska" w Bydgoszczy.21276 kB
169 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta uchwały Nr XLIII/944/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czersko Polskie - Mokra" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.11104 kB
170 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordońska - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy.1834 kB
171 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Gdańska - Krasińskiego - 3 Maja - rzeka Brda" w Bydgoszczy.21685 kB
172 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czersko Polskie - Hutnicza" w Bydgoszczy.11420 kB
173 Ogłoszenie o naborze nr 3/2013.1947 kB
174 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Chodkiewicza" w Bydgoszczy.20 kB
175 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Chodkiewicza" w Bydgoszczy.20 kB
176 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Chodkiewicza" w Bydgoszczy.20 kB
177 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Chodkiewicza" w Bydgoszczy.10 kB
178 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Chodkiewicza" w Bydgoszczy.11821 kB
179 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Chodkiewicza" w Bydgoszczy.10 kB
180 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Chodkiewicza" w Bydgoszczy.20 kB
181 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo - Hermana Frankego" w Bydgoszczy.1368 kB
182 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo - Bogdana Raczkowskiego" w Bydgoszczy.1344 kB
183 Ogłoszenie o wyniku naboru nr 3/20131474 kB
184 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Las Gdański-Mrągowska" oraz "Fordońska-Brda-Toruńska" w Bydgoszczy.1744 kB
185 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miedzyń-Żyzna" w Bydgoszczy.1314 kB
186 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Czersko Polskie - Hutnicza" oraz "Bocianowo - Chodkiewicza" w Bydgoszczy.2842 kB
187 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Las Gdański-Izerska" w Bydgoszczy.11253 kB
188 Ogłoszenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy za rok 20132947 kB
189 Obwieszczenie o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Siernieczek-Portowa" w Bydgoszczy.11253 kB
190 test21626 kB
191 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyżyny-Chemik" w Bydgoszczy.111359 kB
192 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy111359 kB
193 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brdyujście-Toruńska" w Bydgoszczy.2862 kB
194 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Górny Taras - na północ od ulicy Swiętokrzyskiej" w Bydgoszczy1728 kB
195 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniue do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Górny Taras - rejon ulicy Bieszczadzkiiej" w Bydgoszczy2816 kB
196 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pIanu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Górny Taras - na zachód od uIicy Alpejskiej" w Bydgoszczy1716 kB
197 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniue do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smukała - Elektrownia Wodna" w Bydgoszczy1782 kB
198 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniue do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smukała - Elektrownia Wodna" w Bydgoszczy 1784 kB
199 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniue do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smukała - Elektrownia Wodna" w Bydgoszczy 1784 kB
200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniue do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smukała - Elektrownia Wodna" w Bydgoszczy 1784 kB
201 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniue do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gazociąg DN 400 ECII - Otorowo" w Bydgoszczy2851 kB
202 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miedzyń-Żyzna" w Bydgoszczy.2331 kB
203 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo - Bogdana Raczkowskiego" w Bydgoszczy 2992 kB
204 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łegnowo - Bogdana Raczkowskiego" w Bydgoszczy 1992 kB
205 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyżyny-Chemik" w Bydgoszczy.11480 kB
206 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szwederowo-Orla" w Bydgoszczy01417 kB
207 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Park Akademicki" w Bydgoszczy01606 kB
208 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Stary Fordon" w Bydgoszczy 0830 kB
209 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bydgoszczy0518 kB
210 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Jagiellońska" w Bydgoszczy1851 kB
211 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czyżkówko - Flisy" w Bydgoszczy111359 kB
212 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Grussa" w Bydgoszczy02095 kB
213 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo - Hermana Frankego" w Bydgoszczy11421 kB
214 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY o przystąpieniu do sprządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przegtrzennego miasta Bydgoszczy1286 kB
215 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY o przystąpieniu do sprządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bydgoszczy0286 kB
216 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy oprzyjęciu przez Radę Miasta Bydgoszczy Uchwały Nr IV/24/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łegnowo - Bogdana Raczkowskiego" w Bydgoszczy oraz Uchwały Nr IV/25/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miedzyń - Żyzna" w Bydgoszczy. 0881 kB
217 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy za rok 20140947 kB
218 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brdyujście - Toruńska" w Bydgoszczy1951 kB
219 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Dworcowa - Lipowa" w Bydgoszczy01463 kB
220 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Dworcowa - Zduny" w Bydgoszczy11538 kB
221 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Siernieczek - Portowa" w Bydgoszczy11405 kB
222 10 kB
223 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szwederowo - Orla" w Bydgoszczy.10 kB
224 10 kB
225 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szwederowo - Orla" w Bydgoszczy.00 kB
226 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szwederowo - Orla" w Bydgoszczy.11147 kB
227 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Wilczak-Dolina" w Bydgoszczy11421 kB
228 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Jagiellońska" w Bydgoszczy01186 kB
229 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo - Edmunda Matuszewskiego" w Bydgoszczy0780 kB
230 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Dworcowa - Zduny" w Bydgoszczy.0685 kB
231 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Bazylika pw. Św. Wincentego a Paulo" w Bydgoszczy1949 kB
232 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bielawy - Powstańców Wielkopolskich" w Bydgoszczy11100 kB
233 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Grussa" w Bydgoszczy.125518 kB
234 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo - Hermana Frankego" w Bydgoszczy.0254 kB
235 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gazociąg DN 400 ECII - Otorowo" w Bydgoszczy0297 kB
236 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Las Gdański - Izerska" w Bydgoszczy1316 kB
237 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 11OkV, 220kV, 400kV, przebiegających w rejonie ulicy Pod Skarpą iJasienieckiej w Bydgoszczy.0723 kB
238 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyżyny-Chemik" w Bydgoszczy, obejmującej ustalenie 6.MW/U (nr ew. działki 74/1 w obrębie 481).0332 kB
239 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon: Zofin, Niepodległości i Łoskoń - część południowa" w Bydgoszczy, .1361 kB
240 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brdyujście - Toruńska" w Bydgoszczy0293 kB
241 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Jagiellońska" oraz "Gazociąg DN 400 ECII - Otorowo" w Bydgoszczy.0277 kB
242 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Siernieczek - Portowa" w Bydgoszczy 1301 kB
243 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Wyżyny-Chemik" oraz "Las Gdański-Izerska" w Bydgoszczy.0273 kB
244 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wzgórze Wolności-Ujejskiego" w Bydgoszczy1367 kB
245 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brdyujście - Pilicka" w Bydgoszczy1261 kB
246 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brdyujście-Wiślana" w Bydgoszczy.1324 kB
247 Obwieszczenie o przystąpieniu do ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.0167 kB
248 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Dworcowa - Lipowa" oraz "Czyżkówko - Flisy" w Bydgoszczy.0271 kB
249 Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Dworcowa - Lipowa" oraz "Czyżkówko - Flisy" w Bydgoszczy.0271 kB
250 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon: Zofin, Niepodległości i Łoskoń - część południowa" w Bydgoszczy.1434 kB
251 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Pomorska" w Bydgoszczy01070 kB
252 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy za rok 2015.0251 kB
253 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał nr XXV/479/16 oraz XXV/480/16 z dnia 24 lutego 2016.0265 kB
254 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały nr XXVII/502/16 z dnia 23 marca 2016.0252 kB
255 Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia wniosku leśnego. 0304 kB
256 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Park Akademicki" w Bydgoszczy1918 kB
257 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Bazylika pw. Św. Wincentego a Paulo" w Bydgoszczy0309 kB
258 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okole - Królowej Jadwigi" w Bydgoszczy1748 kB
259 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo - Glinki" w Bydgoszczy0468 kB
260 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Obrońców Bydgoszczy" w Bydgoszczy0287 kB
261 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały nr XXXII/610/16 z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie m.p.z.p. "Brdyujście - Wiślana" w Bydgoszczy.01257 kB
262 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wdlądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo - Edmunda Matuszewskiego" w Bydgoszczy0299 kB
263 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Gdańska - Krasiśnkiego - 3 Maja - rzeka Brda" w Bydgoszczy1296 kB
264 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał nr XXXIV/635/16 oraz XXXIV/638/16 z dnia 28 września 2016.0278 kB
265 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brdyujście - Pilicka" w Bydgoszczy1305 kB
266 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo - Ernsta Petersona" w Bydgoszczy12070 kB
267 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo - Toruńska" w Bydgoszczy0507 kB
268 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV, 220 kV, 400 kV, przebiegających w rejonie ulicy Pod Skarpą i Jasinieckiej w Bydgoszczy02137 kB
269 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały nr XXXVII/712/16 z dnia 30 listopada 2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo - Edmunda Matuszewskiego" w Bydgoszczy.0251 kB
270 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon: Akademicka-Fordońska-Jasiniecka" w Bydgoszczy1331 kB
271 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy za rok 2016.0253 kB
272 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bielawy - Powstańców Wielkopolskich" w Bydgoszczy1835 kB
273 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał nr XXXIX/773/17 oraz XXXIX/774/17 z dnia 25 stycznia 2017.0282 kB
274Rysunek planu stanowiący załącznik graficzny do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stary Fordon" w Bydgoszczy wyłożony do publicznego wglądu.11200 kB
275 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stary Fordon" w Bydgoszczy.0362 kB
276Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stary Fordon" w Bydgoszczy wyłożony do publicznego wglądu.0303 kB
277Tekst prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stary Fordon" w Bydgoszczy wyłożony do publicznego wglądu.06000 kB
278Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stary Fordon" w Bydgoszczy wyłożony do publicznego wglądu.06000 kB
279Uzasadnienie do uchwały.03300 kB
280 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Wyszogród" w Bydgoszczy.0331 kB
281Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Wyszogród" w Bydgoszczy wyłożony do publicznego wglądu.0199 kB
282Rysunek planu stanowiący załącznik graficzny do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Wyszogród" w Bydgoszczy wyłożony do publicznego wglądu.15300 kB
283Tekst prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Wyszogród" w Bydgoszczy wyłożony do publicznego wglądu.12400 kB
284Rysunek 1 prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Wyszogród" w Bydgoszczy wyłożony do publicznego wglądu.010000 kB
285Rysunek 2 prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Wyszogród" w Bydgoszczy wyłożony do publicznego wglądu.06400 kB
286 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Babia Wieś - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy1336 kB
287 Ogłoszenie o naborze nr 1/2017.11358 kB
288 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały nr XLIII/886/17 z dnia 26 kwietnia 2017.1306 kB
289 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Artyleryjska" w Bydgoszczy0331 kB
290 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Filharmonia Pomorska" w Bydgoszczy0418 kB
291 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Jagiellońska 17" w Bydgoszczy0265 kB
292 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały nr XLV/906/17 z dnia 31 maja 2017.0259 kB
293 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Akademia Muzyczna" w Bydgoszczy1363 kB
294 Wynik naboru 1/2017.0255 kB
295 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały nr XLVI/941/17 z dnia 21 czerwca 2017.1253 kB
296 Ogłoszenie o naborze nr 2/2017.0461 kB
297 Ogłoszenie o naborze nr 3/2017.0443 kB
298 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały nr XLIX/1013/17 z dnia 27 września 2017.0252 kB
299 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Pomorska" w Bydgoszczy0459 kB
300Rysunek planu stanowiący załącznik graficzny do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Pomorska" w Bydgoszczy wyłożony do publicznego wglądu.05200 kB
301Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Pomorska" w Bydgoszczy wyłożony do publicznego wglądu.0217 kB
302Projekt załącznika graficznego 1.1a01800 kB
303Projekt załącznika graficznego 1.1b0561 kB
304Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Pomorska" w Bydgoszczy wyłożony do publicznego wglądu.0217 kB
305Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Pomorska" w Bydgoszczy0217 kB
306 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwały w sprawie m.p.z.p "Babia Wieś - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy1249 kB

Ilość odsłon: 13217
Ilość zmian: 0
Pokaż zmiany
Drukuj
Wytworzył: Administrator
Wprowadził: Administrator
Data wprowadzenia: 2007-06-06 22:28:00
Ostatnia modyfikacja: