ul. Grudziądzka 9-15 85-130 Bydgoszcz tel. (+4852) 58 58 105 fax (+4852) 58 58 746


Pomoc
Zgłoś błąd
Mapa serwisu
Rejestr zmian
  Strona Główna   Teraz przeglądasz >> Ogłoszenia
  Informacje ogólne
    Statut pracowni MPU
    Podstawy prawne
    Dane teleadresowe
    Kompetencje
  Struktura organizacyjna
  Ogłoszenia
  Dokumenty
  Zamówienia Publiczne
    Przetargi aktualne
    Przetargi rozstrzygnięte
    Archiwum Przetargów
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja Biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Instrukcja korzystania
    z BIP
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
  Ochrona Środowiska
    Publicznie dostępny wykaz danych
  Logowanie
Ogłoszenia
L.p. Nazwa Dodano:
1 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwały w sprawie m.p.z.p "Babia Wieś - Brda - Toruńska" w Bydgoszczy
2017-10-30 13:10:11
2 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Pomorska" w Bydgoszczy
2017-10-02 09:10:42

INFORMACJA:
Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zamieszczane są na stronie internetowej http://bip.gdos.gov.pl/ , a stosowne informacje o poszczególnych etapach postępowań w sprawach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, są podawane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie, obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ulicy Grudziądzkiej 9-15 (budynek A) oraz na stronie internetowej www.mpu.bydgoszcz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ilość odsłon: 31968
Ilość zmian: 79
Pokaż zmiany
Drukuj
Wytworzył: Administrator
Wprowadził: Administrator
Data wprowadzenia: 2007-06-06 19:57:00
Ostatnia modyfikacja: 2016-03-31 12:03:23