ul. Grudziądzka 9-15 85-130 Bydgoszcz tel. (+4852) 58 58 105 fax (+4852) 58 58 746


Pomoc
Zgłoś błąd
Mapa serwisu
Rejestr zmian
  Strona Główna   Teraz przeglądasz >> Kompetencje
  Informacje ogólne
    Statut pracowni MPU
    Podstawy prawne
    Dane teleadresowe
    Kompetencje
  Struktura organizacyjna
  Ogłoszenia
  Dokumenty
  Zamówienia Publiczne
    Przetargi aktualne
    Przetargi rozstrzygnięte
    Archiwum Przetargów
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja Biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Instrukcja korzystania
    z BIP
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
  Ochrona Środowiska
    Publicznie dostępny wykaz danych
  Logowanie

Podstawowym zadaniem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest wykonywanie obowiązków samorządu gminnego w zakresie planowania przestrzennego.

Urbaniści sporządzają w granicach miasta studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje urbanistyczno-architektoniczne oraz inne opracowania związane z gospodarką przestrzenną.
Wszystkie opracowania wykonywane są z zastosowaniem technik komputerowych, które podnosząc jakość, umożliwiają jednocześnie dopasowanie ich zakresu i formy do specyficznych wymagań. Pracownia jest kompleksowo wyposażona w oprogramowanie Microstation oraz wspomagającą prace urbanistyczne aplikację Geoplan.Zadania poszczególnych jednostek:

Zespół Studialny:
- monitorowanie, diagnozowanie i analizowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta
- wykonywanie opracowań planistycznych i innych o problematyce związanej z rozwojem przestrzennym miasta
- prowadzenie rejestru wniosków o opracowanie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zespoły Projektowe: Północ, Śródmieście, Południe, Wschód:
- wykonywanie opracowań planistycznych oraz wydawanie opinii w zakresie planowania przestrzennego na obszarach określonych na poniższej mapie
- wykonywanie innych opracowań o problematyce związanej z rozwojem przestrzennym Miasta Bydgoszczy

Zespół Infrastruktury:
- wykonywanie i koordynacja opracowań branżowych
- opracowywanie wytycznych i warunków rozwiązań obsługi infrastruktury
- opiniowanie opracowań w zakresie problematyki związanej z infrastrukturą

Ilość odsłon: 3289
Ilość zmian: 2
Pokaż zmiany
Drukuj
Wytworzył: Jakub Baran
Wprowadził: Jakub Baran
Data wprowadzenia: 2007-07-30 21:57:00
Ostatnia modyfikacja: 2008-08-25 15:08:14