ul. Grudziądzka 9-15 85-130 Bydgoszcz tel. (+4852) 58 58 105 fax (+4852) 58 58 746


Pomoc
Zgłoś błąd
Mapa serwisu
Rejestr zmian
  Strona Główna   Teraz przeglądasz >> Rejestr zmian
  Informacje ogólne
    Statut pracowni MPU
    Podstawy prawne
    Dane teleadresowe
    Kompetencje
  Struktura organizacyjna
  Ogłoszenia
  Dokumenty
  Zamówienia Publiczne
    Przetargi aktualne
    Przetargi rozstrzygnięte
    Archiwum Przetargów
  Biuletyn Informacji
  Publicznej
    Redakcja Biuletynu
    Dostęp do Informacji
    Publicznej
    Instrukcja korzystania
    z BIP
    Dostęp do Informacji
    Publicznej nie
    udostępnianej w BIP
  Ochrona Środowiska
    Publicznie dostępny wykaz danych
  Logowanie
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2017-10-25 13:10:09Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie o cenę - UPS z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2017-10-16 12:10:53Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie o cenę
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2017-10-11 12:10:14Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe - zakup tonerów. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2017-10-04 11:10:13Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Opracowanie ideogramu uzbrojenia energetycznego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2017-09-22 11:09:27Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Opracowanie ideogramu uzbrojenia energetycznego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2017-09-22 11:09:00Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Opracowanie ideogramu uzbrojenia energetycznego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2017-08-25 11:08:57Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2017-06-22 13:06:51Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe na komputery Dell OptiPlex 7050. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2017-06-22 13:06:46Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe na komputery Dell Precision z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2017-06-14 12:06:35Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe na komputery Dell OptiPlex 7050
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2017-06-14 12:06:33Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe na komputery Dell Precision
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2017-05-11 11:05:42Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-12-22 10:12:39Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Dodano plik do Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-12-22 10:12:18Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-12-22 09:12:36Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe o usługi w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-12-22 09:12:28Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
Rozstrzygnięcie
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-12-22 09:12:24Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Dodano plik do Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-12-22 09:12:07Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-12-07 14:12:22Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe o usługi w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-11-21 15:11:57Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia mpzp
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-11-03 13:11:08Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe na komputery Dell OptiPlex z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-10-26 15:10:40Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia sporządzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-10-26 11:10:54Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe na komputery Dell OptiPlex
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-10-26 11:10:38Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia mpzp. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-10-26 11:10:15Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe - zakup tonerów. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-09-21 09:09:05Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia sporządzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-08-22 11:08:12Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe dot. zakupu oprogramowania PTV VISUM 14 Size 3. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-08-16 15:08:03Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-08-10 11:08:54Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia mpzp
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-08-10 11:08:53Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia mpzp. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-07-20 12:07:15Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia mpzp
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-07-19 15:07:08Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe dot
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-06-15 15:06:44Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania studium systemu zaopatrzenia w w energię elektryczną. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-06-01 14:06:39Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania studium systemu zaopatrzenia w w energię elektryczną
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-06-01 14:06:32Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania studium systemu zaopatrzenia w w energię elektryczną. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-05-13 10:05:25Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zamówienie opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-05-13 10:05:15Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia wniosku leśnego. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-05-13 10:05:12Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania studium systemu zaopatrzenia w w energię elektryczną
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-05-13 10:05:05Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zamówienie opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-04-12 12:04:04Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zamówienie opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2016-03-31 12:03:23Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia wniosku leśnego. ,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-03-31 12:03:18Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia wniosku leśnego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-03-02 10:03:57Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zamówienie opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-03-02 10:03:54Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie Zamówienia Publicznego : Wykonanie koncepcji sieci elektroenergetycznej dla części osiedla Stary Fordon.,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-03-02 10:03:44Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Wykonanie koncepcji sieci elektroenergetycznej - "Wilczak-Dolina". z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-03-02 10:03:44Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Wykonanie koncepcji sieci elektroenergetycznej dla części osiedla Stary Fordon. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-03-02 10:03:28Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Rozbudowa i aktualizacja Bazy Danych MPZP oraz portalu eSIP. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-03-02 10:03:23Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie Zamówienia Publicznego : Wykonanie koncepcji sieci elektroenergetycznej dla części osiedla Stary Fordon.,
Powód: Usunięcie
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-03-02 10:03:12Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zamówienie opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-02-08 11:02:54Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe - Stary Fordon z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-01-25 15:01:58Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-01-25 15:01:15Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-01-25 15:01:10Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2016-01-14 14:01:38Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Wykonanie koncepcji sieci elektroenergetycznej
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-12-28 15:12:59Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-12-28 15:12:12Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-12-08 23:12:00Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-12-04 11:12:57Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Rozbudowa i aktualizacja Bazy Danych MPZP oraz portalu eSIP
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2015-12-02 10:12:01Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Dworcowa - Lipowa" oraz "Czyżkówko - Flisy" w Bydgoszczy.,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-10-19 10:10:47Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zakup plotera HP DesignJet Z6600 z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-10-08 12:10:17Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zakup plotera HP DesignJet Z6600
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-10-06 10:10:23Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zakup plotera HP DesignJet Z6600 z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-09-28 14:09:29Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zakup plotera HP DesignJet Z6600
 
Dotyczy:Dane Adresowe MPU
Data zmiany:2015-08-03 13:08:49Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe MPU
Data zmiany:2015-08-03 13:08:21Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe MPU
Data zmiany:2015-08-03 13:08:15Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-07-22 12:07:31Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zakup licencji SketchUp Pro 2015 z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-07-08 14:07:13Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zakup licencji SketchUp Pro 2015
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-06-24 11:06:33Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zamówienie opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-05-18 10:05:56Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia sporządzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-05-06 11:05:37Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia sporządzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2015-03-04 10:03:57Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szwederowo - Orla" w Bydgoszczy.,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2015-03-04 10:03:27Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szwederowo - Orla" w Bydgoszczy.,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2015-03-04 10:03:07Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szwederowo - Orla" w Bydgoszczy.,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2014-12-30 09:12:54Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY o przystąpieniu do sprządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przegtrzennego miasta Bydgoszczy,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-12-15 14:12:10Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia sporządzanie wniosku leśnego. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-12-15 14:12:03Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-11-19 12:11:18Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia sporządzanie wniosku leśnego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-15 13:10:45Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia wniosku leśnego. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-15 13:10:11Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Przygotowanie rozszerzenia systemu Rejestr MPZP - Generator Metadanych. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-15 13:10:04Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia mpzp. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-15 13:10:03Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-15 13:10:02Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zamówienie opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2014-08-28 08:08:17Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łegnowo - Bogdana Raczkowskiego" w Bydgoszczy ,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-08-12 10:08:50Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zamówienie oprogramowania - Menadżer zasobów mapowych i rastrowych. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-08-12 10:08:43Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Przygotowanie rozszerzenia systemu Rejestr MPZP - Generator Metadanych. z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-08-08 11:08:11Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zamówienie opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-08-07 14:08:36Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zamówienie oprogramowania
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-08-07 14:08:29Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zamówienie oprogramowania
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-08-07 14:08:14Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Przygotowanie rozszerzenia systemu Rejestr MPZP
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-08-04 15:08:57Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia wniosku leśnego.
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-08-04 15:08:15Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia mpzp
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-08-04 15:08:05Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia wniosku leśnego
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2014-06-16 09:06:46Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniue do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smukała - Elektrownia Wodna" w Bydgoszczy ,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2014-06-16 09:06:45Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniue do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smukała - Elektrownia Wodna" w Bydgoszczy,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2014-06-16 09:06:27Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniue do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smukała - Elektrownia Wodna" w Bydgoszczy ,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2014-06-16 09:06:16Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniue do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smukała - Elektrownia Wodna" w Bydgoszczy,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2014-02-25 12:02:22Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: test,
Powód:
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2013-09-18 11:09:00Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2013-05-21 07:05:13Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szwederowo-Orla" w Bydgoszczy,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2013-01-10 09:01:39Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Jagiellońska" w Bydgoszczy.,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2013-01-10 09:01:11Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Jagiellońska" w Bydgoszczy.,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2013-01-08 23:01:38Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta uchwały Nr XXXVI/744/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bydgoszcz - Wschód - Szajnochy" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2013-01-08 23:01:24Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu przez Radę Miasta uchwały Nr XXXVI/744/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bydgoszcz - Wschód - Szajnochy" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-12-28 11:12:55Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-12-28 11:12:06Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-12-19 15:12:33Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-12-11 11:12:57Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-12-11 11:12:54Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-12-11 11:12:47Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-12-11 11:12:27Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano plik do Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2012-01-13 10:01:26Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2011-07-18 12:07:13Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: ,
Powód:
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2011-06-07 12:06:53Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2011-05-10 15:05:52Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: nie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przyjęciu uchwały Nr XI/103/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Ogrody działkowe - Łoskoń" w Bydgoszczy, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. ,
Powód:
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2011-04-20 09:04:37Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2010-04-29 13:04:51Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Miedzyń-Wiśniowa" w Bydgoszczy. ,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2010-04-29 13:04:45Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Kapuściska-Chemiczna" w Bydgoszczy. ,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2010-04-29 13:04:38Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Kapuściska-Chemiczna" w Bydgoszczy. ,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2010-04-29 13:04:32Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Glinki-Ducha Świętego" w Bydgoszczy. ,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2010-04-29 13:04:28Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Miedzyń-Wiśniowa" w Bydgoszczy. ,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2010-04-29 13:04:21Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Miedzyń-Wiśniowa" w Bydgoszczy. ,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2010-04-29 13:04:12Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Glinki-Ducha Świętego" w Bydgoszczy. ,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2010-03-04 14:03:52Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ogrody działkowe - Łoskoń" w Bydgoszczy.,
Powód:
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-01-07 12:01:54Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-01-07 12:01:40Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-01-07 12:01:14Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Instrukcja Obsługi BIP
Data zmiany:2010-01-06 23:01:19Zmienił:Maciej Szreiber
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Instrukcja Obsługi BIP
Data zmiany:2010-01-06 22:01:52Zmienił:Maciej Szreiber
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Instrukcja Obsługi BIP
Data zmiany:2010-01-06 22:01:42Zmienił:Maciej Szreiber
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Instrukcja Obsługi BIP
Data zmiany:2010-01-06 22:01:32Zmienił:Maciej Szreiber
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Instrukcja Obsługi BIP
Data zmiany:2010-01-06 22:01:32Zmienił:Maciej Szreiber
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Instrukcja Obsługi BIP
Data zmiany:2010-01-06 22:01:18Zmienił:Maciej Szreiber
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Instrukcja Obsługi BIP
Data zmiany:2010-01-06 22:01:13Zmienił:Maciej Szreiber
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-01-06 21:01:58Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-01-06 21:01:19Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2009-12-04 08:12:02Zmienił:Maciej Szreiber
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-10-29 09:10:13Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego "Osiedle Leśne-Dwernickiego" w Bydgoszczy. ,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-06-25 12:06:54Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: ,
Powód: błedy w tekście
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-06-25 12:06:04Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: ,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-04-07 10:04:02Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do opracowywania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Plac Wolności" w Bydgoszczy.,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-04-07 10:04:02Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do opracowywania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Plac Wolności" w Bydgoszczy.,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-03-13 13:03:23Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do opracowywania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo-Skansen".,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-03-03 13:03:26Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto-Mostowa" i "Szwederowo-Stroma" w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 07/04/2009 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-02-17 11:02:43Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kapuściska-Chemiczna" w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 20/03/2009 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-02-17 10:02:47Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kapuściska-Chemiczna" w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 20/03/2009 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-02-17 10:02:33Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kapuściska-Chemiczna" w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 20/03/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-02-17 10:02:25Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kapuściska-Chemiczna" w Bydgoszczy.,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-02-02 10:02:21Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do opracowywania projektów prognoz oddziaływania na środowisko., który będzie wyswietlany do 06/03/2009 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-02-02 10:02:07Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do opracowywania projektów prognoz oddziaływania na środowisko., który będzie wyswietlany do 06/03/2009 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-01-29 14:01:50Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Z agospodarowania Przestrzennego miasta Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 25/02/2009 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-01-05 13:01:38Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Opławiec – kanalizacja deszczowa" w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 30/01/2009 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-01-05 13:01:36Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Opławiec – kanalizacja deszczowa" w Bydgoszczy.,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-01-05 10:01:15Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Opławiec – kanalizacja deszczowa" w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 30/01/2009 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-01-02 09:01:30Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście w Bydgoszczy - "Plac Teatralny"., który będzie wyswietlany do 04/02/2009 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-01-02 09:01:15Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście w Bydgoszczy - "Plac Teatralny".,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2009-01-02 09:01:02Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście w Bydgoszczy - "Plac Teatralny"., który będzie wyswietlany do 04/02/2009 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-11-20 13:11:18Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jachcice - Zachód” w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 31/12/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-11-12 09:11:18Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Leśne-Dwernickiego" w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 15/12/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-08-27 10:08:17Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wzgórze Wolności-Telewizja" w Bydgoszczy. ,
Powód:
 
Dotyczy:Strona Główna
Data zmiany:2008-08-25 15:08:40Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Kompetencje
Data zmiany:2008-08-25 15:08:14Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Kompetencje
Data zmiany:2008-08-25 15:08:07Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2008-08-25 09:08:58Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-08-20 21:40:07Zmienił:Barbara Maciejewska
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Informacja Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dot. udzielania informacji przez zespoły projektowe., który będzie wyswietlany do 31/12/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-07-01 10:34:17Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyszogrodzka - Podłużna" w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 04/08/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-06-13 13:14:53Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wzgórze Wolności-Telewizja" w Bydgoszczy. , który będzie wyswietlany do 14/07/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-06-11 13:22:50Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Ustronie" w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 03/07/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-04-28 11:33:25Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 21/05/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-04-28 11:29:50Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto - Mostowa" w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 21/05/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-04-14 15:10:54Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skrzetusko-Łużycka" w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 31/05/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2008-04-14 15:04:25Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2008-04-14 15:04:10Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-03-27 09:32:25Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego: - "Śródmieście-Berwińskiego" w Bydgoszczy - "Śródmieście-Szymanowskiego" w Bydgoszczy - "Osowa Góra - Kruszyńska" w Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 30/04/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-03-18 13:03:46Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Czyżkówko-Deszczowa" w Bydgoszczy,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-03-18 13:03:40Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Czyżkówko-Deszczowa" w Bydgoszczy,
Powód: zle dodany plik do BIP
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-02-26 13:17:57Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Czyżkówko-Deszczowa" w Bydgoszczy , który będzie wyswietlany do 18/03/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-02-26 13:10:31Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Czyżkówko-Deszczowa" w Bydgoszczy, który będzie wyswietlany do 18/03/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-02-26 13:02:58Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Czyżkówko-Deszczowa" w Bydgoszczy,
Powód: Usunięcie
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-02-26 13:02:14Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Czyżkówko-Deszczowa" w Bydgoszczy,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-02-05 09:18:44Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Stary Fordon - Kościelna" w Bydgoszczy, który będzie wyswietlany do 14/03/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-02-05 09:02:50Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Stary Fordon - Kościelna" w Bydgoszczy ,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2008-02-05 08:45:43Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Stary Fordon - Kościelna" w Bydgoszczy , który będzie wyswietlany do 14/03/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2007-12-19 17:12:58Zmienił:Marcin Sierosławski
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Bydgoszcz Wschód - Towarowa" w Bydgoszczy,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2007-12-19 17:12:41Zmienił:Marcin Sierosławski
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Bydgoszcz Wschód - Towarowa" w Bydgoszczy,
Powód: usuwanie
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2007-12-18 08:46:47Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Szwederowo-Lwowska Bydgoszczy., który będzie wyswietlany do 25/01/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2007-12-18 08:32:35Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Marszalka Województwa Kuj awsko-Pomorskiego, który będzie wyswietlany do 18/01/2008 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2007-11-06 09:11:58Zmienił:Marcin Sierosławski
Zmiana:Usunięcie ogłoszenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Bydgoszcz Wschód - Towarowa" w Bydgoszczy,
Powód:
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2007-10-12 08:10:33Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego "Bydgoszcz Wschód - Towarowa" w Bydgoszczy, który będzie wyswietlany do 05/11/2007 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2007-10-04 08:10:21Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bydgoszczy, który będzie wyswietlany do 31/10/2007 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2007-09-11 12:09:45Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przylesie-Wielicza" w Bydgoszczy , który będzie wyswietlany do 17/10/2007 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2007-09-11 12:09:28Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przylesie-Wielicza" w Bydgoszczy , który będzie wyswietlany do 17/10/2007 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2007-09-11 11:09:55Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: test, który będzie wyswietlany do 29/10/2007 godziny 00:00
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2007-09-11 11:09:05Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przylesie-Wielicza" w Bydgoszczy , który będzie wyswietlany do 17/10/2007 godziny 23:59
 
Dotyczy:Ogłoszenia
Data zmiany:2007-09-11 10:09:18Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Dodano ogłoszenie o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przylesie-Szumana" w Bydgoszczy, który będzie wyswietlany do 17/10/2007 godziny 23:59
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2007-08-14 13:08:46Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2007-08-14 13:08:37Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Redakcja Biuletynu
Data zmiany:2007-08-14 13:08:27Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2007-08-14 13:08:21Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Przetarg nieograniczony na nowe części z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2007-08-14 13:08:17Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Usunięcie Zamówienia Publicznego : Przetarg Ograniczony na zakup gotowych elementów,
Powód:
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2007-08-14 13:08:17Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2007-08-14 13:08:02Zmienił:Jakub Baran
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:ccccc z: Aktualny na: Rozstrzygnięty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Barbara
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Barbara
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Maciej
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Barbara
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Barbara
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Barbara
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Barbara
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Barbara
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'Jakub
Zmiana:Dodano plik do
 

Ilość odsłon: 2828
Ilość zmian: 0
Pokaż zmiany
Drukuj
Wytworzył: Jakub Baran
Wprowadził: Jakub Baran
Data wprowadzenia: 2007-07-12 21:35:00
Ostatnia modyfikacja: